Kritikerprisen for beste oversettelse ble tildelt Agnes Banach for oversettelsen av Witold Gombrowicz’ Dagboken 1953–1958 (Flamme).Fra juryen heter det:

««En oversettelse er et nytt verk, en ny ytringsform, og vi skylder denne nye ytringsformen vår helhjertede lojalitet. Så er spørsmålet hva det betyr. Mitt svar er at det betyr å skrive boka på norsk. Å gå inn i teksten som skriver. Å ta ansvar for teksten. Jeg vil naturligvis ikke misforstås dit hen at det å skrive boka på norsk, skulle bety å ikle alle utenlandske diktverk lettfattelig norsk normalprosa. Poenget er at oversetteren må melde seg på i samme klasse som forfatteren. Hun må møte den utenlandske teksten med et like nyskapende, like lekende, eventuelt like frekt og freidig forhold til sitt eget språk, som forfatteren har til sitt.»

Sitatet er fra talen fjorårets vinner av oversetterprisen, Merete Alfsen holdt ved Norsk Oversetterforenings 60-årsjubileum i 2008. Det angir på presis og helhetlig vis den utfordrende oppgaven man står overfor når oversettelser skal vurderes.

Årets jury har bestått av: Liv Riiser, Audun Lindholm og undertegnede, Geir Kjell Andersland. Som vanlig har det vært mye verdifullt å velge mellom. Det er ubarmhjertig å skulle nominere bare fire kandidater til prisen. På den annen side er og blir det et luksusproblem for en jury. Og igjen blir vi, i dette arbeidet, minnet om hvor nødvendig den del av det norske litterære tilbudet som utgjøres av den oversatte litteraturen faktisk er.