«Hovedinntrykket er en strategi med gode intensjoner, men med få tiltak, og uten mål eller midler. Vi har fått en strategi som skryter av leselystorganisasjoner, pent plassert i en faktaboks, uten noe mer konkretisering av hva det betyr.»

Dette står det blant annet å lese i en kronikk i Dagsavisen om regjeringens leselyststrategi signert en rekke bransjeorganisasjoner, deriblant Norsk Oversetterforening.

Les hele kronikken i Dagsavisen.