De nominerte til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2013 er nylig kunngjort. I kategorien oversatte bøker er følgende nominert:

Guro Dimmen for oversettelsen av Lykkefinneren av Edward van de Vendel og Anoush Elman, Cappelen Damm.
Juryens begrunnelse: «Lykkefinneren er en roman basert på den autentiske historien til den afghanske gutten Anoush Elman. Anoush – eller Harnayun som han heter i romanen – er en ung gutt som flykter fra Taliban. Boka handler om oppvekst i Kabul under et stadig strengere regime, om den farlige flukten fra Afghanistan, og om den tidkrevende og strabasiøse navigeringen i asylbyråkratiet. Men først og fremst handler den om sterke familiebånd og behovet for respekt og tilhørighet. Med etisk troverdighet gir Harnayun stemme til en hel generasjon unge mennesker på vandring gjennom Europa. Guro Dimmen har gitt boka en solid oversettelse. Hun gjenskaper originalens balansegang mellom det saklige og poetiske, og har et skarpt øre for nyansene i originalen. Språket flyter godt, og formidler på en fin måte kjærligheten og harmen i forfatterens fortelling om den unge asylsøkerens jakt på et bedre liv.

Eva Jensen for omsetjinga av Små heimar av Carl Sandburg, Nordsjøforlaget.
Juryens begrunnelse: «Poeten og barnet har mykje til felles i sitt blikk på verda. Det blir tydeleg i dei poetiske tekstane av den engelske modernisten Carl Sandburg, samla, omsette og gjendikta av Eva Jensen i antologien Små heimar. Tekstane er kraftfulle, enkle og konkrete. Dei utforskar, beskriv og namngir dei tinga og fenomena som det er verdt å merke seg i verda: naturfenomen som himmel, måne og stjerner, eller handfaste ting som steinar, dører og bruer: «Brua seier: Kom over, prøv meg, finn ut kor god eg er». Tekstane vender seg til eit tydeleg du og utfordrar lesaren til å sjå, sanse og lytte til kva det vi har rundt oss, har å seie. «Den store elva seier: Sjå på meg, lær korleis ein står støtt». Eva Jensen formidlar krafta i Sandburg sine tekstar med øyre for musikken og dei poetiske nyansane i eit presist kvardagsspråk.»

Øystein Vidnes for omsetjinga av Jenta av Angelika Klüssendorf, Skald.
Juryens begrunnelse: «Jenta gir eit skakande bilde av ein hard og brutal oppvekst i det tidlegare Aust-Tyskland. Usentimentalt og direkte rapporterer Angelika Klüssendorf  frå kvardagen til ei namnlaus tenåringsjente som veks opp i ein heim med vald og rusmisbruk. Også skulen og samfunnet er prega av tvang. Jenta er barnet i klassen som stiller dei utfordrande spørsmåla. Ho rømmer heimanfrå, driv rastlaus rundt, stel og lyg for å overleve. Det som hjelper henne, er bøkene ho les. Dei blir det frirommet der ho hentar håp om eit anna liv. Omsetjinga til Øystein Vidnes fangar tonen i Klüssendorfs presise og urovekkjande prosa. Han har lytta seg fram til røysta til den utsette jenta, og gjenskaper dei mørke erfaringane hennar i eit språk som i si tilbakehaldne, nesten distanserte form aktiverer lesarens kjensler, tankar og refleksjonar.»

Prisutdelingen ved kulturminister Thorhild Widvey finner sted torsdag 6. mars 2014 kl. 13.00.

Oversikt over tidligere prismottakere
Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur