Sammen med en rekke organisasjoner og virksomheter innen kulturfeltet vil vi vise solidaritet med det ukrainske folk gjennom en markering under fanen «Solidaritet med Ukraina».

Markeringen vil finne sted utenfor Russlands ambassade i Drammensveien 74 i Oslo, torsdag 17. mars fra kl. 15.00 til 16.00. Vi oppfordrer alle som kan til å stille med plakater og bannere. Krigen må stanses nå. Vi krever at Russland trekker alle sine styrker ut av Ukraina.

Følgende virksomheter og organisasjoner stiller seg bak markeringen så langt:
Norsk Skuespillerforbund, Litteraturhuset i Oslo, Forleggerforeningen, Tekstallianse, Norsk PEN, NORLA, Aschehoug, Balansekunst, Kritikerlaget, Oversetterforeningen, Music Norway, Leser søker bok, Danse- og Teatersentrum, Den Norske Forfatterforening, Norske Konsertarrangører, NFFO, Det Norske Teatret, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Bokhandlerforeningen, Grafill, Forfatterforbundet, Nationaltheateret, Foreningen Les, Norsk Jazzforum, Norsk Tjenestemannslag, Norwegian Crafts, Bokbasen, Norsk Forfattersentrum, Norsk teater- og orkesterforening, Gramart, FolkOrg, Dramatikerforbundet, Samlaget og Gyldendal.