Det var under arbeidet med oversettelsen av Redmond O’Hanlons Tråler at Ellinor Kolstad savnet et godt oppslagsverk for de maritime uttrykkene hun støtte på. Dermed ble arbeidet med maritim ordbok satt i gang, og nå er oppslagsverket klart for lansering.

Maritim ordbok blir lansert i Store auditorium på Nasjonalbiblioteket onsdag 13. november kl. 13.00-15.00.
Programmet er som følger:

13.00 Velkommen
Gisle Andersen, NHH; Magnar Brekke, NHH
13.05 Norsk maritim ordbok – bakgrunn og historikk, og om romanen «Tråler»
Ellinor Kolstad, oversetter
13.15 Terminologi i nasjonal språkpolitisk sammenheng
Åse Wetås, direktør i Språkrådet
13.25 Terminologiens plass i Språksamlingane ved Universitetet i Bergen
Peder Gammeltoft, leder for Språksamlingane ved UIB
13.30 Norsk maritim ordbok – nettside og søking i termbase
Gisle Andersen, professor ved Norges Handelshøyskole
13.45 Musikalsk innslag: Je crois entendre encore fra Perlefiskerne (G. Bizét)
Gisle Andersen, tenor; Edvard Askeland, piano

 

13.50

 

Pause, servering med maritimt tilsnitt

 

14.20 Det maritime feltet som skjønnlitterært emne
Forfatter Dag Larsen
14.35 Betydningen av terminologi knyttet til havforskningsfeltet
Kjell Harald Nedreaas, forsker ved Havforskningsinstituttet
14.40 Maritim terminologi ved Standard Norge
Knut Jonassen, Standard Norge
14.50 Det maritime ordtilfang som kulturarv
Hanne Sofie Greve, lagmann ved Gulating lagmannsrett
15.00 Avslutning