Lignings-ABC

Lignings-ABC sier dette:

Pkt. 7.9 FORFATTERHONORAR

Godtgjørelse fra forlegger til forfattere og oversettere inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, når godtgjørelsen ikke beregnes etter salg (royalty). Dette gjelder selv om mottakeren av godtgjørelsen har utført arbeidet i egen virksomhet, jf. FSSD § 12-2-2 første ledd.

Her henvises det til FSSD (Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven), og § 12 om personinntekt. Der står det:

§12-2-2.Godtgjørelse for forfatterhonorarer

(1) Som personinntekt etter skatteloven § 12-2 første ledd bokstav a, og som avgiftspliktig ytelse etter folketrygdloven § 23-2 første ledd, regnes godtgjørelse fra forlegger til forfatter og oversetter når godtgjørelsen ikke beregnes etter salg (royalty).

 (2) Som personinntekt etter skatteloven § 12-10 og § 12-2 bokstav f, regnes godtgjørelse fra forlegger til forfatter og oversetter når godtgjørelsen beregnes etter salg (royalty).

Tilbake til Oversettere og skatt

NORSK OVERSETTERFORENING