Av Hilde Rød-Larsen, NOs Lillehammer-utsending

«Med ballestell og stake»

Når man våkner til lukta av gårsdagens grillpølser i håret, får man den gode forsommerfølelsen, selv om dette neppe blir sandalenes og de mange utepilsenes festival. Publikum satt godt tullet inn i ullpledd da dagens oversetter inntok Søndre Park. Kritikerprisvinner Turid Farbregd fortalte om sitt svært krevende arbeid med å overføre Katja Kettus Jordmora fra finsk til norsk. «Alle som har oversatt Kettu til andre språk, har hatt sin vanskeligste oversetteroppgave,» mener Farbregd, som omtaler forfatteren som «en ubendig naturkraft».

De mange saftige tekstutdragene Farbregd serverte, tydet på at betegnelsen er treffende. Multikunstneren Kettu er ved siden av å være forfatter, blant annet filmskaper og musiker, og hun illustrerer gjerne sine egne bøker, om det er nødvendig. I Farbregd har Kettu om ikke fått en multikunstner av en oversetter, men utvilsomt en ordkunstner, med uttrykk som «ballestell og stake» på repertoaret. Etter hvert varmet Farbregds heftige språk like godt som ullpleddene vi hadde grepet til – brått syntes den utepilsen mulig likevel.