«Eddergeiter og menneskegriser»

Av Hilde Rød-Larsen, NOs Lillehammer-utsending

Margaret Atwood er i byen, og det er oversetteren hennes også. Inger Gjelsvik snakket for et stort og iblant gispende publikum i Parken i dag, om forfatteren som forbindes med science fiction-sjangeren, men som selv hevder hun skriver «speculative fiction». Karakteristisk for denne litteraturen, sier Atwood, er at den tar utgangspunkt i trekk ved eksisterende samfunn, som hun så forstørrer. Gjelsvik fortalte om hvordan blandingen mellom fiksjon og fakta byr på utfordringer for oversetteren. For hva har Atwood selv funnet opp, og hva finnes i vår verden allerede? Hva med en genspleiset blanding av en geit og en edderkopp, en «eddergeit?» Jepp, det fins. Men griser med menneskevev i hjernen, får vi håpe forblir en Atwood-fiksjon.