Den tyske forfatteren Jenny Erpenbeck (f. 1967) var en av hovedgjestene på årets litteraturfestival, og i Oversettertimen fikk en fullsatt uteservering høre om hvilke utfordringer hennes oversetter Ute Neumann sto overfor da hun skulle overføre to av forfatterens bøker til norsk. Elisabeth Beanca Halvorsen fikk en motvillig oversetter i tale, og klarte å få henne til å fortelle om tematiske og stilistiske fellesnevnere og særtrekk ved de kritikerroste romanene Går, gikk, har gått og Alle dagers ende, begge utgitt på Forlaget Oktober.

Hva gjør man med ufullstendige replikker tatt ut av sin sammenheng? Hvordan oversetter man et ord som «Kaufhalle», som kun fantes i DDR? Man lager et firkantet og upoetisk ord på norsk, som «dagligvareutsalg», redegjorde Neumann til spredt humring fra publikum. Og hvordan forholder man seg til jiddiske ord som har gått inn i tysk dagligtale, når det eneste norske ordet med jiddisk opprinnelse er «sjofel», og det dessverre ikke er plass til «sjofel» i teksten? En takknemlig oversetter viste til at Erpenbeck selv går langt i å forklare meningsinnholdet i de jiddiske frasene for sine tyske lesere. Gjennom utdrag fra begge oversettelsene fikk et svett og UV-bestrålt publikum innblikk i to romanunivers som favner flere tusen års sentraleuropeisk historie og tre kontinenter.

Elisabeth Beanca Halvorsen og Ute Neumann
tyskoversettere i dialog

Foto: Kirsti Vogt