Lønn, ikke næring

HER ER EN FORENKLET OVERSIKT OVER RETTIGHETER I DE ULIKE TILKNYTNINGSFORMENE:

 1. Arbeidstaker / ansatt (lite aktuelt for oversettere):
  Dette er den modellen som gir best beskyttelse.
  Arbeidsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift og feriepenger.
  Arbeidsmiljøloven gjelder.
  Den ansatte mottar sykepenger med 100% fra første sykedag, og dagpenger ved arbeidsledighet.
  Arbeidsgiver betaler yrkesskadeforsikring.
  Satsen for trygdeavgift 8,2 %
  Statlig lønnsgaranti hvis arbeidsgiver skulle gå konkurs.
 2. Oppdragstaker / frilanser / «ikke-ansatt arbeidstaker»:
  Frilanseren bestemmer selv hvor og når arbeidet skal utføres.
  Arbeidsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift, men ikke feriepenger.
  Arbeidsmiljøloven gjelder ikke.
  Arbeidsgiver betaler ikke yrkesskadeforsikring.
  Frilanseren mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men har 100% dekning fra 17. sykedag.
  Det er mulig å tegne tilleggsforsikring for de første 16 dagene.
  Satsen for trygdeavgift er 8,2 %.
  Frilanseren har krav på dagpenger ved arbeidsledighet.
 3. Næringsdrivende – enkeltpersonforetak
  Den næringsdrivende fakturerer oppdragsgiver og betaler selv forskuddsskatt.
  Arbeidsmiljøloven gjelder ikke.
  Oppdragsgiveren betaler ikke yrkesskadeforsikring.
  Den næringsdrivende mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men har 65% dekning fra 17. sykedag. (75 % fra 2017).
  Har mulighet til å tegne tilleggsforsikring for de første 16 dagene og/eller 100 % dekning fra dag 17.
  Bor du i utlandet, må du dekke disse utgiftene selv.
  Høyere trygdeavgift: 11,4 %
  Den næringsdrivende har ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet.Tilbake til Oversettere og skatt

NORSK OVERSETTERFORENING