«Penger og økonomi og deslige er noe skitt: fra høsten om ikke før må jeg se å tjene noe, det tar livet av meg ikke å kunne hjelpe til med noe … Å, hvor jeg hater smågjeld! Om der skrives aldri så mye om hustruens og husmorens fortjenester (i moralsk forstand), så kan jeg ikke fri meg fra dårlig samvittighet når jeg må kjøpe noe til meg selv. […] Herregud Ellisiv, jeg må da duge til noe annet enn å føde barn!»

Dette skriver Lotte Holmboe i et brev 26 år gammel, gift og gravid med sitt andre barn. Like etter fulgte hennes debut som oversetter, og gjennom livet skulle hun oversette forfattere fra øverste hylle, som Siegfried Lenz, Goethe, Franz Kafka, Bertrand Russell og Graham Greene.

Elisabeth Beanca Halvorsen har skrevet om Holmboe for leksikonet, og utdrag fra brev og dagboknotater gir verdifull innsikt i hvordan hun kombinerte rollene som mor, motstandshustru og profesjonell oversetter. Les hele artikkelen her.