Cecilie Winger er tildelt Norsk Oversetterforenings Løvebrøl for sin innsats med podkasten Oversettere er ålreite folk.

Tildelingen fant sted under julemøtet 23. november.

Diplomet Løvebrølet er tegnet av Bo Gaustad. Diplomet tildeles en eller flere som ved en eller annen anledning har brølt høyt og laget litt bøljer og slått et slag for oversetternes betydning som formidlere av kulturverdier, og ellers markert seg i den offentlige debatt eller i mediebildet på en måte som profilerer foreningen positivt.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:

Dagens diplomiand har markert seg på mange områder
innenfor og utenfor NO, men ved denne anledning er det ett spesielt felt vi vil konsentrere oss om, der vedkommende har gjort en stor innsats – på internett, og i muntlig form – for å løfte frem, synliggjøre og ære NO-medlemmer og deres arbeid.