Norsk oversetterforening

Produksjon - Renee Meieran

Årstall Forfatter Tittel Originaltittel Oppdragsgiver Sider Genre Kategori Originalspråk
1973 Marilyn Durham Hvorfor døde Cat Dancing? MORTENSEN 287 Roman S Engelsk
1973 Lucille Kallen Mannens tjenende ånd MORTENSEN 270 Roman S Engelsk

 
 
Årstall Forfatter Tittel Originaltittel Oppdragsgiver Sider Genre Kategori Originalspråk
1974 Lysbeth Rose Hjerteinfarkt MORTENSEN 91 Dokumentar F Engelsk
1974 Angela Kilmartin Urinveisinfeksjoner MORTENSEN 119 Dokumentar F Engelsk