Norsk oversetterforening

Produksjon - Rauni Magga Lukkari

Årstall Forfatter Tittel Originaltittel Oppdragsgiver Sider Genre Kategori Originalspråk
2006 Mikael Niemi Popularmusihkk Vittula jeahbis Populärmusik från Vittula GOLLEGIELLA 245 Roman S Svensk
2005 Jon Fosse Soames lea boahtimen Nokon kjem til å kome GOLLEGIELLA 102 Dramatikk S Norsk
2004 Aino Hivand Coarvevicksá liedderiemut Biens blomsterfest GOLLEGIELLA 50 Barn/ungdom S Norsk
2004 June Sommer Lonuhusgánddaguovttos Byttingene DAVVI GIRJI AS 31 Barn/ungdom S Norsk
2004 Jon Fosse Dálvi Vinter BEAIVVÁS SÁMI TEAHTER Dramatikk S Norsk
2003 Dag Ove Johansen Geaiddaniehku Ravnedrøm IDUT 221 Roman S Norsk
1994 Gundera beaivi En dag med Gunder Totalteatret i Tromsø Dramatikk S Norsk
1990 Laila Stien Olle P ja imas beaivvas Ole P og den merkverdige sola TIDEN Barn/ungdom S Norsk
1989 Garcia M. Lorca Varraheajat Blodbryllup BEAIVVÁS SÁMI TEAHTER Dramatikk S Norsk

 
Årstall Forfatter Tittel Originaltittel Oppdragsgiver Sider Genre Kategori Originalspråk
2005 Märta Tikkanen Cuohtelogu ráhkisvuodacuvccas Århundrades kärlekssaga DAVVI GIRJI AS 138 Dikt G Finlands-svensk
2004 Riina Katajavuori Gii hállá Kuka puhuu DAVVI GIRJI AS 84 Dikt G Finsk
2004 Edith Sødergran Manin munnje eallin addui Samlede dikt av hennes diktsamlinger DAVVI GIRJI AS 128 Dikt G Svensk
2001 Märta Tikkanen Cuohtelogu ráhkesvuodacuvccas Århundredets kärlekssaga DAVVI GIRJI AS Dikt G Finsk
2000 Kati Claudia Fofanof Eána adai nuppebeliid Jannum Muttum Nuvbbidori DAVVI GIRJI AS 59 Dikt G Finsk
2000 Edith Södergran Manin eallin munvje addui varraheajat Samlede dikt DAVVI GIRJI AS 108 Dikt G Svensk
1999 Barents antologi Dás álget johtolagat Där vägarna börjar ORKANA Dikt G
1998 Marion Palmer Rasis guevllut Utsatte strøk ORKANA 161 Dikt G Norsk
1998 Einar Bragi Vaikke jiehkki jankkodiccii Samlede dikt DAVVI GIRJI AS 43 Dikt G Svensk
1995 Synnøve Persen Siniset linnut lentävät Dikt G Samisk
1995 Synnøve Persen Tuuleton polku Dikt G Samisk
1995 Synnøve Persen Ulappojen äiti Dikt G Samisk