Som mange sikkert husker, opprettet Kari Bolstad i februar en oversetterblogg på nettadressen oversetterblog.blogspot.com. Hensikten var å etablere et forum der oversettere kan presentere gode bøker som ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener – oversettelser som er blitt oversett, kort sagt. Andre temaer enn rene bokomtaler kunne også tas opp – f.eks. har Kari selv skrevet om nødvendigheten av studiereiser, om research og om språklige blindpassasjerer – og alt i alt kan bloggen forhåpentligvis bidra til å profilere oversetteryrket. Flere kolleger bidro, men etter tre måneders drift måtte Kari ta en pause, og bloggen lå på is frem til nå i høst. Da måtte Kari trekke seg som bloggredaktør. Morten Hansen har tatt over og er nå i ferd med å blåse liv i bloggen igjen.

Bloggen er avhengig av bidrag fra leserne. Det er ikke meningen at det skal være redaktørens blogg, men vår blogg. Har du oversatt en bok som er blitt borte i den store mengden? Skriv om den! Er det andre oversetterrelevante temaer du brenner for? Dialektproblematikk? Honorarer? Konsekvens og valgfrihet? Ordspill? Skriv om det! Et blogginnlegg behøver ikke å være så langt – man kan få sagt mye på en halv eller hel A4-side.
 
Vi er så heldige at Kulturrådet nå har innvilget en pen sum til videre drift av bloggen, og en del av dette beløpet er øremerket honorarer til bidragsytere: kr 500 pr. innlegg. Siden NO nå er bloggens ansvarlige utgiver, har den primært et skjønnlitterært tilsnitt. Det kan gjøres unntak for sakprosa i visse tilfeller.
 
Hva venter du på? Skriv om oversettelsen som ble møtt med dørgende stillhet! Fortell om utfordringene med å oversette slang eller nødvendigheten av nyoversettelser!
 
Bidragsytere kan ta kontakt med redaktør Morten Hansen på mortennesnah@gmail.com, og adressen til bloggen er altså oversetterblogg.blogspot.com