Mer om innkjøpsordningen

Innkjøpsordningen for oversatt litteratur ble lagt om i 2016. Oversetterbonus utbetales nå av forlagene og ikke lenger via Norsk Oversetterforening, slik tilfelle har vært tidligere.

Når en tittel blir kjøpt inn, utbetaler Kulturrådet etter de nye rutinene et standardbeløp til forlaget for kjøpet samt et tilleggshonorar til oversetteren – oversetterbonus. Oversetterbonusen er for innkjøpte bøker i 2018 økt fra 25 % til 27 % av utbetalt honorar (Se betalingstabell under overskriften Rutiner etter innkjøp HER.)

Forlagene skal sende én faktura til Kulturrådet for hver innkjøpt tittel, og fakturaen skal vise tydelig hvor mye som går til forlaget og hva som er tilleggshonoraret til oversetteren. Forlaget skal fylle ut og legge ved et eget skjema for å dokumentere avtalt og utbetalt oversetterhonorar.

Når et forlag har mottatt tilskudd for innkjøp av oversatt litteratur fra Kulturrådet, skal de umiddelbart videreutbetale tilleggshonoraret til oversetteren. For spørsmål om skatt, arbeidsgiveravgift o.l., vises det til Skatte-ABC.

Tilbake til Oversettere og skatt

NORSK OVERSETTERFORENING