Norsk Forfattersentrum vedtok på årsmøtet 19.4.24 at litterære oversettere kan bli medlem i Forfattersentrum. Forslaget, fra Jan Chr. Næss, som lå til grunn for vedtaket, var som følger:

Litterære oversettelser har status som egne åndsverk, er opphavsrettslig beskyttet og besitter litterære kvaliteter som gjør dem egnet for formidling i skoleklasser, på litteraturfestivaler, bibliotekarrangement og så videre. Oversatt litteratur utgjør en viktig del av den norske bokheimen, og som opphaver burde oversetteren ha tilgang til å søke turneer gjennom Den kulturelle skolesekken, til den økonomiske beskyttelsen Forfattersentrums honorarsatser gir, og til den økonomiske tryggheten som ligger i å kunne fakturere oppdragene sine gjennom Norsk Forfattersentrum. Det burde også være i Norsk Forfattersentrums interesse å representere en så stor andel av levende norsk litteratur som mulig. Større bredde gir en enda mer interessant og variert meny å friste oppdragsgivere med, og større representativitet gir økt tyngde i dialog med politikere, bevilgende myndigheter og andre aktører i kulturfeltet.

Etter et nesten likelydende forslag fra Ellisiv Lindkvist, ble det vedtatt at også dramatikere kan søke medlemskap. Medlemsparagrafen Norsk Forfattersentrums lover blir etter disse to vedtakene seende slik ut:

Forfattere eller oversettere som har publisert eller fått offentlig oppført minst ett litterært verk, alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter eller oversetter, kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Verkene skal ha språklige, litterære, innholdsmessige og formidlingsmessige kvaliteter. Styret avgjør søknader om medlemskap.

I utgangspunktet åpnes det for at litterære oversettere som har fått et eller flere verk innkjøpt av Norsk Kulturråd kan søke medlemskap, men også andre litterære oversettere kan opptas etter vurdering.

Les mer her.