Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Nedtelling til Norsk Oversetterforenings 75-årsjubileum i 2023

Kjære medlem

Norsk Oversetterforening fyller 75 år 1. november 2023, og det skal markeres på flere måter. Vi starter med en nedtelling: Hver dag fra 19. august 2023 til og med 1. november presenterer vi et oversatt skjønnlitterært verk på vår hjemmeside. Til sammen 75 bøker, ett verk fra hvert år i foreningens liv fra 1948 til 2023.

Vi ønsker å invitere våre medlemmer til å bidra til prosjektet.

Omtalen av de enkelte verkene skal være på 500 tegn. Oversetteren skal nevnes, men ikke skrives om. Det viktigste er å fortelle hvorfor verket har vært viktig for deg og/eller hvorfor det fortjener en plass i norsk litteraturhistorie. Titlene skal være enten skjønnlitterær prosa, dramatikk eller lyrikk.

I første omgang ber vi deg melde inn forslag innen 15. september 2021. Deretter fordeler vi årene/titlene, og du får tilbakemelding på e-post.

Innleveringsfrist for ferdigstilte bidrag er 15. november 2021, og hvert bidrag honoreres med 500 kroner

Skulle det være ledige årstall etter fristens utløp, sender vi ut en ny invitasjon.

Du kan melde din interesse under.

Jubileum 2023 nedtelling

Navn(Påkrevd)

NORSK OVERSETTERFORENING