25.10.22 var NO i to høringer i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett.

I Utdannings- og forskningskomiteen snakket nestleder E. Beanca Halvorsen om hvor fint det var at regjeringen satser på leseferdigheter og skolebibliotek, med hele 7,5 ferske millioner. Leselyst er viktig for leseferdigheter, og det er derfor viktig at skolebibliotekene fylles med mangfoldig litteratur, ikke minst oversatt. Vi mante også til samarbeid mellom departementene om denne saken.

I Familie- og kulturkomiteen la foreningsleder frem en historie om hvor viktig innkjøpsordningen for oversatt litteratur og Statens kunstnerstipend er for oversetterøkonomien. Støre-regjeringen har økt antall stipendhjemler betraktelig, men det er fortsatt behov for flere. Og Norsk kulturfond, der pengene til innkjøpsordningene kommer fra får en realnedgang i tilskudd til neste år.