Nordahl Grieg levde et kort, omflakkende og hendelsesrikt liv. Ukjent for mange er det nok at han også oversatte, blant annet en roman av Joseph Conrad og seks romaner av Jack London – sistnevnte later han ikke til å ha vært særlig begeistret for. I essaysamlingen «De unge døde» gjendiktet han strofer av lyrikerne Keats, Shelley og Byron fra 1800-tallet og Rupert Brooke, Charles Sorley og Wilfred Owen, tre «soldatdiktere» som falt i første verdenskrig. Han brukte seks år på boka og bedyret at han aldri mer skulle skrive essays, men fruktesløst var arbeidet ikke:

«’De unge døde’ ruver i Griegs omfangsrike forfatterskap. Han sa at det var ‘en forfærderlig tanke at oversætte vers’, men hans gjendiktninger viser stor troskap til og beundring for dikterne, og han må sies å være en glimrende gjendikter,» skriver Einar Blomgren.

Les mer i Blomgrens artikkel i leksikonet.