Lørdag 24. september går for første gang åtte oversetter- og tolkeforeninger i Danmark, Finland, Norge og Sverige sammen om å arrangere en felles konferanse: Scandinavian Language Associations’ Meeting (SLAM!).

Konferansen går av stabelen i Malmö og retter seg mot profesjonelle språkarbeidere fra Skandinavia og resten av verden. I år er temaet «Promoting Professionalism in a Changing Market», og på programmet står blant annet foredrag om markedsstrategier, samarbeidsformer, regelverk og etikk. Konferansespråket er engelsk.

Programmet retter seg først og fremst mot tolker og oversettere som jobber for næringsliv og det offentlige, men det er også innslag som kan være relevant for litterære oversettere. Blant annet vil Ros Schwartz holde foredraget «How to Make your Translations Sing», hvor hun vil snakke om hva litterære og kommersielle oversettelser har til felles, og om hvordan hun bruker erfaringene som litterær oversetter i arbeid med andre typer tekster. Hun kommer også til å holde en masterclass i litterær oversettelse søndag 25. september i tilknytning til konferansen.

Fra Norge er Norsk fagoversetterforening, Norsk Tolkeforening og Statsautoriserte translatørers forening blant arrangørene. Mer informasjon om program og påmelding finnes HER.