Turid Farbregd er tildelt Letterstedtska föreningens nordiske oversetterpris for 2018 for sitt omfattende arbeid som oversetter av litteratur fra finsk og estisk til norsk. Norsk Oversetterforening gratulerer!

«Turid Farbregd set om både historiske romanar, kriminallitteratur, drama, poesi og sakprosa. Ho er også grunnleggar av leksikografien mellom finsk respektive estisk og norsk. Ho står som forfattar eller medforfattar av samtlege nyare ordbøker mellom desse språka,» heter det i styrets begrunnelse.

Utdeling av prisen, som er på 100 000 svenske kroner, finner sted i Stockholm 25.-26. oktober.

Letterstedtska föreningens nordiske oversetterpris fra de nyhlénske midlene ble første gang delt ut i 2012. Prisen gis for oversettelse mellom de nordiske språkene av litterært eller essayistisk verk eller for en oversetters samlede virke. Prisen er blitt til gjennom en donasjon til Letterstedtska föreningen fra fhv. universitetslektor i tysk ved Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén og hans ektefelle Marthe.