Norsk Oversetterleksikon skal være et nettbasert oppslagsverk som søker å kartlegge en hvit flekk på det norske litteraturhistoriske kartet, oversetterne, gjennom artikler som vil spenne fra biografiske oppslagsartikler til forskningsbaserte temaartikler. Leksikonet er under oppbygging.

Redaksjonssekretærens oppgaver:

  • sekretærarbeid for oversetterleksikonets redaksjon
  • kontakt med og oppfølging av bidragsytere
  • ansvar for vask og korrektur av manus
  • innhenting av billedmateriale
  • arbeid med bibliografier
  • annet administrativt arbeid

Vi ønsker oss en redaksjonssekretær i et seksmåneders engasjement i første omgang.
Stillingsbrøken vil være 20 % og lønnet innenfor statens lønnstrinn 37–47.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 18. mai til post@translators.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til post@translators.no

Leksikonet er støttet av Norsk kulturråd.