Nøste Kendzior oversatte nærmere femti skjønnlitterære bøker, primært fra finsk til norsk, men også fra finlandssvensk, svensk og litt dansk. Det var noveller, essay og ungdomsbøker, men først og fremst romaner. Hun oversatte også noen titler til dansk sammen med sin danske ektemann, Carsten Ohlmann. Dette kom i tillegg til hennes svært aktive innsats på mange områder i norsk kulturliv.

Les mer om Nøste Kendzior i Norsk Oversetterleksikon.

Artikkelen er skrevet av Cecilie Winger, og Anitta Viinikka-Kallinen (om oversettelsene fra finsk).