Gjeldende normalhonorarsats fra 1. juli 2021 er kr 226 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (oppjustert fra kr 222).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene siden og Den norske Forleggerforening på den andre. Du finner kontrakten her.

Honorarsatsen justeres 1. juli hvert år.