Norsk Oversetterforening arrangerer, i samarbeid med Litteraturfestivalen på Lillehammer, et seminar for oversettere 31.mai-1. juni d.å.med arbeidstittelen «Ny norsk – Si det på norsk».
Her vil vi belyse nye norske uttrykksmåter, rent konkret gjennom temaer som migrasjonsspråk, engelsk påvirkning, kodeveksling og kreativ banning. Tanken er å se hvordan disse fenomenene påvirker dagens norsk, og hvordan dette kan reflekteres i den oversatte skjønnlitteraturen.

Dette er et lukket seminar for 15 oversettere. Seminaret passer for oversettere som er på jakt etter nye redskaper å bruke når de skal oversette gatespråk og blandingsspråk fra ulike land og kulturer. Et svært relevant seminar med tanke på vårens debatt om oversettere og forlagenes praksis og rutiner. Arbeidsform er foredrag og verksted. Interesserte oversettere kan melde seg til post@translators.no.

Deltagere og innledere bor og arbeider sammen og innlederne er som følger:

Cornelis Jakhelln, norsk forfatter som debuterte høsten 2001 med diktsamlingen Gerbura Musa. Han var norsk vinner i den store nordiske romankonkurransen om beste nordiske samtidsroman 2007 for Gudenes fall som han også vant Fabelprisen for i 2008. I Gudenes Fall blander han slang og talespråk og snakker om? Min norsk? med utgangspunkt i denne romanen.

Ulrik Imtiaz Rolfsen, norsk-pakistansk  filmregissør og forfatter. Han debuterte som spillefilmregissør med den norske actionfilmen Izzat i 2005 Filmen skildrer et norsk-pakistansk gjengmiljø på 1980- og 1990-tallet. I 2011 kom fjernsynsserien Taxi og i 2012 romanen Gass som er en frittstående oppfølger av fjernsynsserien. Ulrik Imtiaz Rolfsen skal snakke om hvordan skape troverdig dialog/genuine stemmer i film og fjernsyn; om slang og om valg av bruk av to språk i samme bok (urdu-replikker i Gass).

Mahmona Kahn, norsk-pakistansk forfatter og journalist.  I 2009 kom Tilbakeblikk – da pakistanerne kom til Norge. I 2011 kom Utilslørt-Muslimske råtekster og i 2011 ungdomsboka Skitten snø.  Mahmona Kahn vil ta utgangspunkt i forfatterskapet sitt og snakke om utfordringene med å komme nærmest mulig den opprinnelige uttrykksformen og klangen, som ligger i for eksempel urdu.

Jostein Sand Nilsen er medforfatter av sakprosaboka Fakta faen (2011) og innleder til Banning, et praktisk seminar: hva banning er, hvordan man banner kreativt, hvordan banning skiller seg fra annet språk, bli en bedre banner, hvordan få riktig mengde og type saft i dine oversatte gloser.