Avtale mellom NO og NRK: Honorarsatsene er justert per 1.5.2010. Normalkontrakten mellom NO/NFF og Forleggerforeningen: Nytt normalt honorar gjelder fra 1.7.2010.

Normalkontrakten finner du HER


NRK-avtalene finner du HER