Norsk Oversetterforening går inn i det nye tiåret med favnen full av faglige prosjekter.

15. januar går startsignalet for tredje utgave av Flerstemt, foreningens kurs i litterær oversettelse fra ”små” språk. I år er det valgt ut tre språk: Kinesisk, polsk og urdu. 15. januar er det klart for første samling, på Leangkollen. Det er tatt opp femten studenter til kurset som ledes av NOs Hilde Lyng.

Flerstemt: Litterært oversetterkurs er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk kulturråd. Det er mangel på oversettere fra en del viktige internasjonale språk, språk som ofte også er sterkt representert blant innvandererbefolkningen i Norge. Prosjektets hovedmål er å bidra til at det blir flere oversettere fra disse språkene for slik på lang sikt å bidra til at mer av litteraturen fra disse språkets kulturer blir tilgjengelig på norsk.


Kurset går over et halvt år, baserte på intensive helgesamlinger. Søkandsfrist var 7. desember, og vi mottok 30 søknader.