Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Aimée Sommerfelt (1892–1975)

«Veien til Agra» er en boktittel som nok vekker minner hos mange, og Aimée Sommerfelt er i dag best kjent som forfatter av denne og andre barnebøker. Men hun oversatte også bøker, hovedsakelig for voksne.

«Både utvalget av tekster og arbeidet med tekstene i Aimée Sommerfelts 30 år lange karriere som oversetter viser en kvalitetsbevisst holdning. Oversettervirksomheten legger en dimensjon til Sommerfelts forfattergjerning, men den kan også stå for seg selv, og den viser hennes kapasitet som tenkende og skrivende menneske,» konkluderer Bente Christensen i sin nye artikkel om Sommerfelt.

Les mer i Norsk Oversetterleksikon.

Foto: NBU