«Omsetjingar av Bibelen må løyse to hovudproblem. Det eine handlar om tekstgrunnlaget for omsetjinga, i valet mellom variantar frå tusenvis av ulike manuskript. Det andre handlar om forholdet mellom kjeldespråk og målspråk, forenkla sagt: Er det viktigast å reprodusere «grunnteksten» så lojalt som mogleg, eller å gjere bodskapen forståeleg for lesaren?» Dette skriver Anders Aschim i innledningen til temaartikkelen om bibeloversettelse i Norge fra 1500-tallet og frem til vår tid.

Les mer i Norsk Oversetterleksikon om dette oversetterarbeidet som pågått siden 1500-tallet.