«Før annen verdenskrig var Finn Halvorsen en anerkjent forfatter, dramatiker, kritiker og oversetter. Hans ettermæle er likevel utelukkende knyttet til innsatsen som sentral kulturbyråkrat i NS-regjeringens tjeneste under krigen. Om han i det hele tatt huskes som noe annet enn den «teaterdiktator» han skal ha vært i disse årene, måtte det være som oversetter av flere nobelpristagere. Hans eget forfatterskap vies svært lite oppmerksomhet i senere litteraturhistoriske oversiktsverker.»

Les mer i Tom Lotheringtons artikkel om Finn Halvorsen i Norsk Oversetterleksikon.