Hvordan oversetter man fra et språk man ikke kan? Dette er et viktig spørsmål i Espen Grønlies leksikonartikkel om Georg Johannesen. Ved siden av Bertolt Brecht var kinesiske Tu Fu og Po-Chu de poetene Johannesen publiserte flest gjendiktninger av. Dette til tross for at han overhodet ikke kunne kinesisk, skriver Grønlie.

«Johannesen ga aldri noe tydelig svar på hvordan han gjorde det. Han oppga at han baserte seg på oversettelser til språk han kjente (skandinaviske språk, tysk og engelsk), uten at han dermed kopierte dem. Snarere bærer mange av Johannesens oversettelser preg av radikalt fri gjendiktning, så fri at det må være rimelig å spørre om han tok tilstrekkelig hensyn til originalen. På slike spørsmål kunne Johannesen svare, slik han skriver i etterordet til sin Tu Fu-gjendiktning: ‘Med en dikter som levde for 1200 år siden, kan man gjøre hva man vil så sant man respekterer ham.’»

Les mer i Espen Grønlies artikkel i Norsk Oversetterleksikon.