Gerd Høst hadde en vidtfavnende karriere, fra skuespiller og forfatter til germanist, høyskoledosent og runeforsker.

Som oversetter er hun nok mest kjent for arbeidet med forfatterskapet til Elie Wiesel og Thomas Mann. Hun fikk et langt og nært vennskap til førstnevnte og la ned en betydelig innsats for at han skulle få Nobels fredspris, hvilket han til slutt gjorde. Mann, derimot, møtte hun bare nesten:
«Max Tau hadde fortalt Mann om Høsts oversettelser av hans to siste verk og mente at hun burde avlegge forfatteren en visitt. På togtur til Sør-Frankrike i august 1955 med sin femårige sønn Ketil legger hun veien om Zürich, Manns hjemby. I Freiburg, siste stopp før Zürich, ble det kvelden 12. august meldt på radio at Thomas Mann var død. Hun fortalte senere sin voksne sønn Ketil at hun reagerte med å bli rasende på dikteren. Høst og hennes sønn fulgte ham til graven.»