«Sverdrup tilhørte den første generasjonen av kunstnere som mottok Statens treårige arbeidsstipend fra 1965. Fra da av trengte han ingen biinntekter. Pussig nok var det først da at han begynte å oversette prosa, riktignok aldri så mye at han ville kalle seg oversetter. Det var lyriker han var,» skriver Tom Lotherington i sin artikkel på Norsk Oversetterleksikon.

Bøkene Harald Sverdrup oversatte, ser likevel ikke ut til å ha vært tilfeldig valgt:

«De rundt femten titlene han oversatte, har likevel en påfallende relevans for emnene han var opptatt av som dikter og samfunnsborger,» ifølge Lotherington, som i artikkelen blant annet trekker frem Sverdrups oversettelse av Karen Blixens «Den afrikanske farm», James Baldwins essay «Ilden neste gang» samt dikt og tekster av Dylan Thomas.

Les mer om Harald Sverdrups oversettelser her.