Leif Tuftes oversetterskap har ikke stort volum, men det omfatter sentrale navn i fransk litteratur. Han oversatte blant annet Alain Robbe-Grillets eksperimentelle roman Møtestedet (La Maison de rendez-vous). Samme år utkom Axel Amlies oversettelse av Robbe-Grillets roman Sjalusi (La Jalousie, 1957).

«Tufte anmeldte Amlies versjon på kronikkplass i Aftenposten og slo aller først fast at Amlie hadde «gjort godt arbeide». Men når Amlie gjenga bokens «sjalusier» med «persienner», gikk han glipp av et viktig poeng, gitt tittelens dobbeltbetydning (boken handler om en sjalu mann som spionerer på sin utro kone gjennom spilene i en persienne, også kalt en sjalusi). Amlie besvarte kritikken med å forsikre om at han ikke bare hadde forstått poenget, men også bevisst hadde valgt å overse det, nettopp fordi det ville ha blitt overtydelig («nesten barnslig obvious») om han hadde brukt det påfallende ordet «sjalusi» om disse persiennene. Dette valget hadde han dessuten klarert med forfatteren, som han ga inntrykk av å kjenne personlig. Robbe-Grillet skal langt på vei ha sagt seg enig i at Amlie dermed forbedret ungdomsverket hans. Dette lille tilløpet til oversetterdebatt er pikant for så vidt som det utspiller seg mellom to jevnbyrdige parisisk orienterte kolleger og rivaler som har oversatt hver sin bok av samme forfatter samme år,» skriver Tom Lotherington.

Les mer i artikkelen om Leif Tufte i Norsk Oversetterleksikon.