Lise Lindbæk er utvilsomt best kjent som Norges første kvinnelige krigsreporter, men de siste ti årene av sitt liv drev Lindbæk også med oversettelse:

«Hvorvidt hennes oversettervirke var et utslag av behovet for å tjene til livets opphold i en tid der hun var preget av sviktende helse og manglende muligheter til å jobbe på annen måte, blir ren spekulasjon. Det som er sikkert, er at hun hadde en sjelden begavelse og interesse for språk, og hennes forholdsvis korte, men temmelig intensive, oversetterkarriere innebefatter oversettelser fra både italiensk, fransk, engelsk, svensk, tysk og brasiliansk portugisisk. Hun hadde ingen formell utdanning i noen av språkene, men hadde lært dem på egen hånd, blant annet gjennom sine reiser og opphold i utlandet.»

Les mer i Kaja Rindal Bakkejords artikkel i leksikonet.