Nils Lie var forfatter, litterær forlagskonsulent og oversetter. Janneken Øverland gir i sin artikkel et godt innblikk i Lies forhold til Gyldendal Norsk Forlag, der han arbeidet i nesten fem tiår, fra 1920-årene til slutten av 1960-årene – og det uten noen gang å arbeide fysisk i forlagets lokaler – og i vennskapet med barndomsvennen Nordahl Grieg, storebroren Harald Grieg, Gyldendals første direktør, samt John Steinbeck, som var den forfatteren Lie oversatte flest bøker av.

Lie ble som nummer fire i rekken tildelt Bastianprisen, for romanen For sent av den sørafrikanske apartheid-motstanderen Alan Paton. Boka ble utgitt i Gyldendals moderne romanserie, populært kalt Den gule serie.

«I dag kan man gjøre seg noen refleksjoner omkring oversetterens status i denne perioden: Den gule serie introduserte nye, interessevekkende forfattere, ofte for første gang på norsk, og oversetteroppgavene var ettertraktet. Redaktør for serien, Sigurd Hoel, skrev forord til hver bok. Både etter bok nummer 50 og etter bok nummer 101 ble forordene samlet og utgitt som separate bøker. De 101 oversetternes navn er ikke nevnt i noen av dem,» skriver Øverland.

Les mer om Nils Lies liv og virke som oversetter her.