Øystein Orre Eskeland var en mangfoldig journalist, kringkastingsmann, oversetter og forfatter. Som oversetter var han allsidig og språklig sikker og utførte skikkelig arbeid, men opererte i det skjulte under skiftende dekknavn (som «Rolf Hanssen», «R. Halle» og «Petter Jonas Schønning») og fikk dermed enda mindre ros og oppmerksomhet enn oversettere flest, skriver Tom Lotherington.

I denne artikkelen røper han en godt bevart hemmelighet, nemlig at det var Øystein Orre Eskeland som hjalp den kjente misjonæren Karl Ludvig Reichelt med å gi form og norsk språkdrakt til taoismens hovedverk Tao Te Ching (Daodejing) da det først ble presentert på norsk i 1948.