Ruth Nissen-Drejer er allerede nevnt i Oversetterleksikonets temaartikkel om oversettere av ungpikebøker, men har nå fått en egen biografisk artikkel hvor du kan bli bedre kjent med henne.

Nissen-Drejer var både bereist og belest med studieopphold i Oxford og Paris, og avla som en av relativt få kvinner eksamen artium på «den sproglig-historiske linje» i 1915. Hun oversatte et hundretalls bøker «de fleste med uangripelig moral», og hun skrev også selv en rekke populære ungpikebøker i mellomkrigstiden.

«Men hun ga seg også i kast med den seriøse litteraturen, med krevende tekster som George Eliots «Silas Marner» og Thomas Hardys «Jude the Obscure». Når vi ser på oversettelsene hennes, er det tydelig at hun har stor språk- og kulturkompetanse, og at hun har evnen til å formulere seg.» Dette skriver Bente Christensen i sin ferske artikkel i Norsk Oversetterleksikon.