I alt 20 landsomfattende kunstnerorganisajoner har nå etablert et norsk kunstnernettverk hvor saker av felles interesse
skal diskuteres. Her kan organisasjonene søke alliansepartnere i viktige saker, samtidig som nettverket vil være
et instrument for innstillingsarbeidet til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Deltakerne i
nettverket beslutter fra sak til sak hvilke initiativer de vil støtte.
– Vi er overbevist om at Kunstnernettverket vil være til nytte for kunstnerne i Norge. Vi er ikke en organisasjon, men et nettverk for informasjonsutveksling og et forum for å skape fellesallianser i viktige saker for kunstnerne, uttaler Anne Oterholm i Kunstnernettverkets arbeidsutvalg. Hun forteller videre at Kunstnernettverket skal konsentrere seg om kunstnerpolitikk med særlig fokus på opphavsrett og kunstneres inntekts- og arbeidsforhold, herunder stipend og vederlag. Kunstnernettverket skal også være et forum der felles utfordringer diskuteres.

Kunstnernettverket er stiftet av alle nasjonale kunstnerorganisasjonene i Norge som har profesjonelle kunstnere som medlemmer og som arbeider for medlemmenes faglige, sosiale og ideelle interesser.

Kunstnernettverkets arbeidsutvalg består av:
Anne Oterholm, Den norske Forfatterforening, lederen@forfatterforeningen.no, 98643329
Lise Stang Lund, Norske Kunsthåndverkere, lise@morf.no, 993 81 715
Sverre Pedersen, Filmforbundet; sverre@filmforbundet.no, 913 25 957
Hauk Heyerdahl, Norsk Skuespillerforbund, hauk@skuespillerforbund.no, 95966002