Odd Bang-Hansen var forfatter, kritiker, oversetter og organisasjonsmann. Som oversetter var Bang-Hansen nærmest altetende. Eventyr, romanverk, barnelitteratur, sakprosa og scenedramatikk. Særlig kjent er han for oversettelsen av H. C. Andersens eventyr og historier – faktisk alle 156 av dem.

Han var en fremtredende figur i formidlingen av nordisk samtidslitteratur på 1960- og 70-tallet, og oversatte verker av blant annet forfatterne Ivar Lo-Johansson, Astrid Lindgren og Väinö Linna.

Som oversetter og forfatter var han svært produktiv, og mottok blant annet Bastianprisen for sin oversettelse av H. C. Andersen i 1959, og Norsk kulturråds oversetterpris i 1977.

Les mer om Bang-Hansen i Sørheims artikkel i leksikonet.