Visste du at Jack Londons «John Barleycorn» ble omtalt som «Kong Alkohol» av norske spritmotstandere og avholdsfolk lenge før den ble oversatt? Tittelen ble stående da boka etter hvert utkom på norsk, oversatt av Odd Hølaas.

«Da Odd Hølaas døde i 1968, var han en respektert og anerkjent stemme i norsk kulturliv. Nekrologer og minneord snakker om hvilken kresen stilist han var som journalist og forfatter. Ingen steder nevnes det at han også virket som oversetter,» skriver Jan Christopher Næss i sin artikkel.

Les mer om Hølaas og oversettelsene hans i Norsk Oversetterleksikon.

Foto: Ringerikes Blad 4. mars 1968