«Jeg hevder at oversetteren skal ta seg friheter. Det blir min tolkning. Jeg kan gjøre noe helt annet enn det forfatteren hadde tenkt: når jeg oversetter er det jeg som er sjef. Å overgå originalforfatteren er vel vanskelig, men det er faktisk det jeg prøver på. Jeg vil løfte originalprosaen opp på et norsk nivå som er bedre, språkmessig, enn det engelske.»

Ordene tilhører Olav Angell, som brakte de amerikanske beatpoetene til Norge og senere ga seg i kast med et alt annet enn enkelt oversetteroppdrag: James Joyces «Ulysses».

Marte Storbråten Ytterbøe har skrevet om en oversetter som har satt sterke spor. Les artikkelen hennes i leksikonet.