Ny sats for normalhonorar er kommet! Den er på kr 205,12 per 1000 tegn og gjelder fra 1. juli.

Forhandlingene om diverse kontrakter er nå sluttført, men ikke alle avtalene er ferdig signert. Du finner kontraktene HER

Det er inngått ny, midlertidig avtale med Forleggerforeningen om lydbokutgivelse (stykksalg/nedlasting). Den viktigste endringen er at det øverste trappetrinnet er flyttet ned, slik at man får 25 % allerede ved 2000 solgte eksemplarer.

Midlertidig avtale om strømming av lydbøker i Lydbokforlagets tjeneste Fabel, er ennå ikke undertegnet av alle partene, men både formularet og meldingsskjema ligger HER, og det kommer ingen endringer. Ny avtale om strømming av lydbøker i Storytels tjeneste ligger HER, sammen med lenke til meldingsskjema. De to strømmeavtalene følger samme prinsipp, men det er noen mindre forskjeller.

Når det gjelder e-bøker, er partene kommet til enighet, og avtalen er undertegnet av NFF og NO, men ennå ikke av Forleggerforeningen. Vi anbefaler derfor medlemmene å vente med å skrive under e-bokkontrakter til forleggersiden har signert avtalen. Følg gjerne med på Forleggerforeningens nettsider. Her kommer det mye nytt. Målet har vært en tilnærmet totalopprydning, og det mener vi å ha fått til, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle våre forslag.

For det første endres prinsippet for de to første honorarutbetalingene: For e-bøker skal oversetter ha 4,5 ganger normalsatsen ved inngåelse av kontrakt (= ca. 900 kroner) og 18 ganger normalsatsen når salget passerer 500. Når salget når 1000 eksemplarer, skal oversetter har 15 % av indeksregulert honorar. Det kan komme litt lettere enn før, for heretter vil også lesing av e-bøker i strømmetjeneste telle som et salg, og e-bokutlån i bibliotek vil telle som andel av et salg, og begge deler vil slik bidra til at antall solgte eksemplarer akkumuleres. Det er også kommet inn en klausul om at forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetter ber om det.

Vi håper å kunne legge signerte avtaler ut like over sommeren.