Høringer

Høringer

NOs høringssvar til Skatteetaten om endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter, juni 2017

NOs høringssvar KD forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, juni 2017

NOs høringssvar til Prop 104 L (åndsverkloven) Familie og kulturkomiteen, mai 2017

NOs høringsvar unntak fra konkurranseloven, desember 2016

NOs høringssvar om Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten, november 2016

NOs høringssvar til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater, november 2016

DnFs høringssvar, støttet av NO: Endringer i forskrift om pliktavleveringsloven september 2016

NOs høringssvar åndsverkloven, september 2016

NOs innspill til omlegging av Statens kunstnerstipend februar 2016

NOs innspill til revisjon av åndsverkloven, juni 2015

NOs høringssvar produktivitetskommisjonen, 2015

NOs høringssvar kunstnerøkonomi, 2015

NOs høringssvar åndsverkloven, mai 2015

NOs høringsuttalelse åndsverkloven, 2014

NOs høringsuttalelse gjennomgang av Norsk kulturråd, 2014

Norsk Oversetterforenings innspill til utredning av kunstnerøkonomien,  2014

Innspill Norsk kulturråd felles fra skribentene i Rådhusgata 7, 2014

NOs Innspill til gjennomgang av innkjøpsordningene, 2014

NOs kulturpolitiske innspill til AP, 2014

Kulturutredningen, 2014

Digitutvalget, 2013

Lov om pliktavlevering, 2013

Boklov, 2013

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa, 2012

NORSK OVERSETTERFORENING