Kulturrådets drøftingsutvalg (hvor bl.a. skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har møtt) avvikles og erstattes med Kontaktutvalget for innkjøpsordningen fra 1.01.2013. GRAFILL inviteres inn som nytt medlem.

Kontaktutvalget skal være dialogpartner for Kulturrådet med særlig fokus på litterære og bransjemessige utviklingstrekk som kan ha innvirkning på innkjøpsordningen. Partene møtes minst en gang om året, og ordningen skal evalueres ved utgangen av perioden.