Nærmere 2.000 opphavsrettshavere og over 35 organisasjoner fra alle kulturgrener har nå gått sammen om et opprop for å få politikerne til å ta opphavsrett og piratkopiering på alvor. Aksjonen har fått navnet «Dele — ikke stjele».

Oppropet kommer på trykk i dagspressen tirsdag 1. september. Videre er sentrale politikere og presse invitert til en politikerhøring torsdag 3. september kl. 11.00 på John Dee ved Rockefeller. Bak oppropet står skuespillere, dansere, forfattere, oversettere, musikere, artister, komponister, regissører, profesjonelle kunstnere i alle sjangere, forvaltningsorganisasjoner (Tono, Kopinor, Norwaco, Gramo), plateselskap, forleggere, tv-, spill- og filmprodusenter som vil utfordre partiene til å klargjøre sine synspunkter om piratkopiering før valget.

Opphavsretten er under sterkt press, og vi ønsker at partiene kommer med klare standpunkter til hvordan de vil ivareta opphavspersonenes rettigheter i fremtiden. Oppropsteksten ligger vedlagt. Liste over personene som har signert vil fremkomme i annonsene og på http://www.deleikkestjele.no/.

Oppropet Dele – ikke stjele

For mer informasjon, kontakt:

Ragnar Bjerkreim : 90988378 – rbjerkre@online.no

Anne Oterholm : 98643329 – lederen@forfatterforeningen.no

Sveinung Golimo: 90606165 – sveinung@filmkameratene.no

Bjarne Buset: 95103121 – bbu@gyldendal.no

Organisasjonene som står bak er BONO, Den Norske Fagpresses Forening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Den Norske Impresario Forening, FONO, Grafill, GramArt, Gramo, IFPI Norge, Kopinor, Mediebedriftenes Landsforening, Musikernes fellesorganisasjon, NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), Norges Fotografforbund, Norsk Artistforbund, Norsk audiovisuell oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Filmforbund, Norsk Forfattersentrum, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Videogramforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske film- og tv-produsenters forening, Norske Filmbyråers Forening, Norske Filmregissører, Norwaco og TONO.

Dele — ikke stjele
Stans piratkopieringen

Lovlig fildeling er et gode. Ulovlig fildeling er tyveri. Det kan ikke være slik at fordi det er lett å stjele, så må vi gjøre det lovlig. Det kan ikke bli slik at fordi «alle gjør det», så må vi legalisere det. I øyeblikket foregår systematisk og organisert piratkopiering av digitalt materiale i så stort omfang at selve eksistensgrunnlaget for artister, komponister, kunstnere, filmskapere, forfattere og andre opphavsrettshavere er truet.

Enkelte politiske partier har foreslått å legalisere piratkopieringen og kompensere opphavsmennene via statsbudsjett eller avgifter, heller enn å sørge for at norsk lov håndheves også på dette området. Vi har lang tradisjon for gode, offentlige støtteordninger til kunst og kultur i Norge, men vi kan ikke overlate til politikerne å betale alt over statsbudsjettet og slik gjøre kunstnere og opphavsmenn enda mer sårbare overfor ulike politiske værskifter.

Vi som undertegner dette oppropet krever at de politiske partiene klargjør sine standpunkter foran høstens valg slik at vi vet hvem som tar opphavsrett og åndsverklov på alvor.