Tirsdag 25.10. kl. 20.00 på Noahs Ark: Kyrre Haugen Bakke-Spesial. Kyrre Haugen Bakke er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og Universitetet i Oslo. Han har hatt en lang karriere som skuespiller og instruktør og har bl.a. hatt regiansvaret for rundt 70 hørespillproduksjoner i NRK radio. De senere årene har imidlertid oversetteriet utgjort en stadig større del av virksomheten. Det rikholdige og varierte oversetterskapet hans omfatter de fleste sjangre og inkluderer verker av forfattere som Nick Hornby, Jim Powell, Mark Haddon, Noel Coward og Indra Sinha. I 2009 ble han tildelt Bastianprisen, Norsk Oversetterforenings pris «for en fremragende oversettelse», for Nick Hornbys ungdomsroman Slam. Den tredje utgaven av Oversatt aften er helt og holdent lagt i hendene på Kyrre Haugen Bakke, som skal presentere og lese fra oversettelsene av to av de forfatterne han har jobbet hardest med de siste årene, Monika Fagerholm og Gerard Donovan.

Monika Fagerholms tre siste romaner Diva, Den amerikanske jenta og Glitterscenen har fått glitrende anmeldelser og har mottatt en rekke priser og utmerkelser – de to siste ble innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. Fagerholms hypnotiske skildringer av oppvekst og unge kvinneliv er gjennomført med et intenst følelsesladet nærvær og stor språklig fantasirikdom. Den særegne syntaksen og tegnsettingen og de mange leksikalske nydannelsene gir oversetteren mange utfordringer – men også god plass å boltre seg på.


Gerard Donovans rystende bok Vinter i Maine er skrevet i et språk som er en merk­verdig blanding av ordrikdom og taushet, erindring og nåtid, prosa og poesi, i spennet mellom den ensomme hovedpersonens sterkt Shakespeare-inspirerte tankeverden og de kuldegysende beskrivelsene av Maine-vinteren. «Kyrre Haugen Bakke har løst opp­gaven med imponerende stilsikkerhet,» skrev Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv. På Oversatt aften får vi noen eksempler.


«Oversatt aften» er Norsk Oversetterforenings månedlige soaré for opplesninger, der oversetterne selv presenterer og leser fra aktuelle bøker de har gitt norsk tekst til.

Programmet