Tirsdag 29. august kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo.

På Oversatt Aften i august vil russiskoversetter Erik Egeberg fortelle om sitt arbeid med å gi Andrej Platonovs roman Tsjevengur norsk språkdrakt. Andrej Platonov (1899-1951) er i dag anerkjent som en av de aller viktigste og mest særegne russiske forfattere i det 20. århundre, og Tsjevengur, en fantastisk skildring av revolusjonen i utkant-Russland, er hans største verk.

Her fremstilles den triumferende sosialismen som en blanding av utopi og dødsdrift, der fremtidskommunismen resulterer i total død og tilintetgjørelse. Romanen ble skrevet i 1920-årene, men ikke utgitt i sin helhet på russisk før i 1988. Om den sier en Platonov-kjenner: «Den er ikke enkel å lese – og vanskelig å forstå.» Hvordan den er å lese, forstå og fremfor alt å oversette, blir tema for Egebergs foredrag på Litteraturhuset 29. august.

Erik Egeberg er professor emeritus i russisk litteratur og forfatter av flere bøker om russisk og sovjetisk litteratur. Han har foruten Platonov oversatt forfattere som Dostojevskij, Bulgakov, Lermontov, Gogol, Belyj, Tsjekhov og mange flere.

Hjertelig velkommen!

Oversatt Aften er Norsk Oversetterforenings soaré for formidling av og diskusjon om den oversatte litteraturen.

(Foto av Erik Egeberg: Blünderbuss)