Torsdag 12. april kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset, Oslo.

På Oversatt aften i april skal vi ta for oss et av litteraturhistoriens største verker. Dantes Inferno utkom for første gang i en gjendiktning på bokmål i desember 2017. Verket rommer elementer fra nærmest hele menneskehetens historie, helt tilbake fra urfolkets sjamanistiske reiser i underverdenen, via middelalderens langvarige ideologiske kamp mellom pave og keiser, til glimt av en påfallende moderne bevissthet om menneskets psykologi.

Nedstigningen gir et rikt innblikk i menneskelig ondskap, men også øyeblikk preget av ømhet og verdighet. Her finner vi masser av eksempler på menneskers grådighet, smålig rivalisering mellom brødre og mellom bystater, og hele spekteret av dyder og laster – men størst av alt er kjærligheten. Gjendikteren, Erik Ringen, kommer her med noen betraktninger rundt verket sett fra hans ståsted, og mer generelt om overføring av slik litteratur til norsk.

Erik Ringen oversetter fra gammelfransk og eldre italiensk i tillegg til engelsk, fransk, svensk og dansk. Han ble i år 2000 tildelt Bastianprisen for sin oversettelse av Rabelais´ Pantagruel og ble nominert til Kritikerprisen for Dantes Inferno nå i februar.

Hjertelig velkommen!

Oversatt Aften er Norsk Oversetterforenings soaré for formidling av og diskusjon om den oversatte litteraturen.